Incident gestolen afsluiter mestsilo


In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 januari is er in het buitengebied ten zuiden van Coevorden een afsluiter gestolen van een mestsilo. Daardoor is 750 m3 mest in de sloot gelopen.

De eigenaar van de silo heeft na ontdekking snel gereageerd. Door het incident direct te melden en maatregelen te nemen is  de verspreiding van de mest beperkt.

De waterloop is door onze collega's afgedamd en de mest wordt in de loop van dinsdag 2 januari door een loonwerkbedrijf afgezogen. Wij zijn blij met de goede samenwerking, waardoor de (milieu)schade beperkt is gebleven. Omdat er vaker afsluiters van mestsilo’s worden gestolen, waarschuwen we nadrukkelijk om ook dit jaar alert te zijn op dit soort diefstal.