Prinsjesdag: maatregelen nodig om gevolgen van extreem weer te beperken


Als voorzitter van de landelijke stuurgroep ruimtelijke adaptatie was watergraaf Stefan Kuks op Prinsjesdag aanwezig bij de presentatie van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit nieuwe Deltaplan bevat een aanpak om op lokaal en regionaal niveau de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken. Hiermee maken we Nederland weerbaar tegen extreme weersomstandigheden.

Achtergrond Deltaplan ruimtelijke adaptatie

De hoosbuien en stormen van medio september hebben geen noemenswaardige schade veroorzaakt. Willen we ook voor de toekomst gesteld staan, dan zijn extra maatregelen nodig. Het klimaat wordt steeds extremer en dat vraagt om aanpassingen in de inrichting van Nederland.

In het Deltaplan wordt beschreven dat alle gemeenten uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Dit om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen nemen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke ingrepen in ons land.


Meer informatie