Tubbergen, Dinkelland en Vechtstromen gaan intensiever samenwerken


Samen met de gemeenten Tubbergen en Dinkelland onderzoeken we de komende maanden diverse samenwerkingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en maaiwerkzaamheden. Aanleiding voor het onderzoek is de overgang van onderhoud aan kleine sloten van het waterschap naar de gemeenten door een wijziging in ons onderhoudsbeleid.

Aanleiding: in gesprek over onderhoud

In 2014 zijn we ontstaan uit een fusie tussen Regge en Dinkel en Velt en Vecht gefuseerd. Beide waterschappen hadden een verschillend onderhoudsbeleid. Vanaf februari 2018 gelden dezelfde regels voor onderhoudsplicht in ons hele beheergebied. Ons beheergebied telt 25.000 km aan sloten, beken, vaarten en rivieren (waterlopen). Daarvan staan er nu 5.000 km op de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur), de kaart met waterlopen waarvoor wij verantwoordelijk zijn. De meeste waterlopen zijn dus van anderen, bijvoorbeeld van gemeenten, en op het onderhoud daarvan zien we niet actief toe. Het nieuwe beleid betekent dat 460 km aan waterlopen (van de 5.000 km) van de legger gaan, waardoor de onderhoudsplicht wijzigt. Van 380 km verschuift het onderhoud van ons waterschap naar de grondeigenaar en van 80 kilometer halen we het onderhoud naar ons toe. Dit zijn de waterlopen die belangrijk zijn voor het goed functioneren van het watersysteem en de afvoer van water.

Pilot in Tubbergen en Dinkelland

Het harmoniseren van het onderhoudsbeleid van ons raakt ook de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Door ons nieuwe beleid gaat gemeente Tubbergen zestien kilometer onderhoud aan kleine sloten extra uitvoeren en de gemeente Dinkelland vier kilometer.

“ Wij houden ons aan hun beleid voor de noodzaak tot harmonisering van het onderhoudsbeleid van Vechtstromen, maar hadden wel vraagtekens bij de uitvoering. De overdracht kost allemaal extra tijd, omdat bijvoorbeeld maaibestekken moeten worden aangepast en we naar de aanbestedingen moeten kijken”, vertelt wethouder Volmerink van de gemeente Tubbergen.

“Daarnaast kijkt het waterschap of het onderhoud aan kleine sloten goedkoper kan. Daarom hebben we met dagelijks bestuurslid Ria Broeze van Vechtstromen afgesproken dat Vechtstromen het maaien aan de overgedragen kleine sloten blijft uitvoeren en dat Tubbergen en Dinkelland hiervoor een factuur van het waterschap ontvangt”, voegt wethouder Steggink van de gemeente Dinkelland eraan toe.

“Daarnaast liggen er nog veel meer samenwerkingskansen”, aldus Ria Broeze. “We blijven overheden met eigen verantwoordelijkheden, maar waarom zouden we niet veel meer uitvoerende zaken samen oppakken? Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van onze informatieborden in de gemeenten. Dit besteden wij nu uit, maar kunnen wellicht ook door mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd”. De komende maanden worden de mogelijkheden verder uitgewerkt.

Pilot Tubbergen en Dinkelland voor ons basis voor mogelijke samenwerking met andere gemeenten

“Na de gemeenteraadsverkiezingen wil ik ook met onze andere 21 gemeenten om tafel om te onderzoeken welke uitvoerende samenwerkingsmaatregelen voor bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden er mogelijk zijn”, aldus Broeze. “Deze pilot in Tubbergen en Dinkelland dient voor mij als basis voor de gesprekken. Als we verder durven te kijken dan onze kerntaken, dan denk ik dat we hierdoor belastinggeld besparen en voordeliger kunnen werken”.