9.000 kruiwagens slib uit de Oelerbeek


Onlangs werden de baggerwerkzaamheden van de Twickelervaart bij de Noordmolen van landgoed Twickel (Delden) afgerond. De 760 m3 bagger uit de beek (dat zijn 9.000 volle kruiwagens!) is verspreid over een naastliggend perceel.

Investering van ruim € 3 miljoen op jaarbasis

In 2018 worden ook diverse andere beken en rivieren in Twente gebaggerd. Met het baggeren worden slootjes, beken en vijvers weer op diepte gebracht en de bodem schoongemaakt. Hierdoor remt de algengroei, verbetert de waterkwaliteit en stroomt het water beter door.