Vechtstromen sluit zich aan bij Statiegeldalliantie


Wij sluiten ons aan bij de Statiegeldalliantie. Ons algemeen bestuur van heeft een verzoek daarover in haar vergadering van woensdag 7 maart unaniem aangenomen.

De Statiegeldalliantie wil een structurele oplossing voor zwerfafval en roept het Rijk op om statiegeld te heffen op kleine PET-flessen en blikjes. Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voor het watermilieu en het waterleven. Het waterschap steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie om zo plastic zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan.

Kijk voor meer informatie op: https://statiegeldalliantie.org/


flesje blikje

Zwerfvuil bij de Vecht in Hardenberg.