Advies gaswinning Hardenberg


De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al decennia lang aardgas in de gemeente Hardenberg en wil de gaswinning verlengen en uitbreiden met een aantal nieuwe putten. Hiervoor is een zogeheten instemmingsbesluit nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen mogen volgens de Mijnbouwwet een advies geven aan de minister. De drie overheden hebben in nauw overleg een gezamenlijk advies opgesteld.

Hoofdlijn advies

Als de gaswinning door de NAM wordt voortgezet, dan moeten de bodemdaling en trillingen beter worden gevolgd. Hiervoor moet extra meetapparatuur worden geïnstalleerd. Ook moet er een onafhankelijk schadeprotocol zijn, voor het geval er schade ontstaat aan gebouwen als gevolg van de gaswinning. De duur van de nieuwe vergunning voor gaswinning in Hardenberg door NAM moet worden beperkt.

Waterschap Vechtstromen

Dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink van het Waterschap Vechtstromen: “Voor ons is het belangrijkst dat er door de gaswinning geen schade ontstaat aan waterbouwkundige werken zoals stuwen, gemalen, sluizen en duikers en dat er goed wordt omgegaan met de vragen die er in de samenleving over de gaswinning zijn. Daar willen wij goede afspraken over maken met het ministerie en de NAM”.