Leerlingen Vechtdal College aan de slag als adviesbureau


Leerlingen van klas 3 van het gymnasium van het Vechtdalcollege in Hardenberg zijn aan de slag gegaan als adviseur van ons waterschap. Zij doen dit in het kader van het project ‘Adviseurs van de Toekomst’. Hun onderzoek en advies richt zich met name op het in beeld brengen van het gemaal Baalder.

‘Hoe kunnen we op een aansprekende manier voor jongeren in beeld brengen wat het gemaal Baalder doet en hoe het gemaal werkt?’ Dat was de vraag die bestuurslid Jan van Hoek van waterschap Vechtstromen donderdagmiddag 5 april stelde aan klas 3 gymnasium van het Vechtdal College in Hardenberg. Hij deed dit tijdens de aftrap van het project ‘Adviseurs van de Toekomst’, een project voor scholen in het voortgezet onderwijs in het Vechtdal. Klassen die meedoen aan dit project gaan als adviesbureau aan de slag met een uitdagende opdracht van een echte opdrachtgever.

De adviseurs van het Vechtdal College hebben zich vol enthousiasme en creativiteit voorgestel aan hun opdrachtgever het waterschap. Ze gaan de aankomende tijd werken aan een boeiende presentatie voor de jeugd waarop de werking van het gemaal Baalder te zien is. Ook gaan ze aan de slag met een vernieuwende excursie waarbij zij de werking van het gemaal centraal stellen. Een fietstocht of een spel, het zijn allemaal opties die de adviseurs van de toekomst zullen meewegen in hun advies. Uiteindelijk zal het jonge adviesbureau op vrijdag 25 mei het definitieve voorstel presenteren aan diverse partners van het project Ruimte voor de Vecht, in het Provinciehuis in Zwolle.


Jan van Hoek van ons waterschap in gesprek met de adviseurs van het Vechtdal College.