Nationale Ombudsman bezoekt waterschappen WDODelta en Vechtstromen


Aansluiten bij en interactie met de omgeving, hoe doe je dat? Op camping de Koeksebelt bij Ommen lieten de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en twaalf van zijn medewerkers zich donderdagochtend 12 april op dit punt meenemen door waterschappen WDODelta en Vechtstromen.

Na een introductie van watergraaf Stefan Kuks en dagelijks bestuurslid Herman Odink (WDODelta) schetste omgevingsmanager Inge Zandink een beeld van omgevingsmanagement: hoe is dat bij de waterschappen georganiseerd? Hoe werkt het in de praktijk? Hoe helpt het ons en tegen welke dilemma’s lopen we aan?

Renilde Huizenga (Vechtstromen) liet zien wat het betekent om te ‘stoppen met zenden en uit te gaan van de behoefte van de inwoners’. Bij de Vecht-projecten Ommen-Hardenberg worden bij wijze van pilot principes van contentmarketing toegepast in overheidscommunicatie. Bewoners kiezen zelf of, waarover en hoe zij geïnformeerd of betrokken willen worden.

Campingeigenaar Jack van der Boon en projectleider Pieter Jelle Damsté vertelden over de nevengeul die als uitkomst van een intensief samenwerkingsproject op de camping de Koeksebelt gerealiseerd is, hetgeen aansloot bij de oproep die de Ombudsman eerder deze week deed aan overheden om ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving.

Ombudstour

Het werkbezoek van de Nationale Ombudsman vond plaats in het kader van de ‘Ombudstour’, van 11 tot en met 13 april in Overijssel. Tijdens deze ‘Ombudstour’ brengt de Ombudsman werkbezoeken aan provincie, gemeenten, waterschappen en andere organisaties, spreekt hij bestuurders, zijn er inloopspreekuren voor inwoners, en meer. Twee maal per jaar trekt de Ombudsman op deze wijze  het land in, telkens naar een andere provincie.

Over de Ombudsman

De Nationale Ombudsman is, als Hoog college van Staat, een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt, en in algemene zin toeziet op (correcte) omgang van de overheid met zijn inwoners.