Tijdelijke afsluiting Kieftbrug en Beltmansbrug Gramsbergen


De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen worden vanaf woensdagmiddag 18 april 2018 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de bruggen voorlopig blijven gebruiken.

De gemeente Hardenberg en ons waterschap hebben dit besluit genomen om de veiligheid voor wegverkeer te waarborgen. De zes agrarische gebruikers in de omgeving zijn hierover op woensdagmiddag bijgepraat en bezocht.

Tijdens periodiek onderzoek door ons waterschap (eigenaar van de bruggen) en externe experts (constructeurs) is de situatie van de bruggen bekeken. Uit de eerste bevindingen blijkt dat er in de afgelopen winterperiode de betonkwaliteit van de Kieftbrug en Beltmansbrug sterk is verslechterd ten opzichte van eerdere inspecties in 2017. Omdat de externe experts de (verkeers)veiligheid nu niet kunnen garanderen worden de Kieftbrug en Beltmansbrug tijdelijk afgesloten. De afsluiting van de bruggen wordt met borden aangegeven. De aard en de exacte omvang van de schade aan de constructie wordt aanstaande maandag 23 april verder onderzocht door medewerkers van het waterschap, gemeente en externe experts. Na analyse wordt bepaald welke vervolgstappen er mogelijk zijn.


De betreffende bruggen over het afwateringskanaal. De Teunisbrug en Beenenbrug blijven geopend.