Vissen aan de Brandemaatvijver Enschede


Op vrijdag 20 april hebben wij visvijver Brandemaatvijver in Enschede officieel geopend. Wij hebben in samenwerking met Sportvisserij Oost-Nederland de vijver zo aangepast dat er gevist kan worden.

Sportvisserij Oost-Nederland heeft ons gevraagd of zij de vijver mochten opknappen om hun leden hier vervolgens een nieuwe plek te geven om te recreëren. Wij hebben hier positief op gereageerd. Vanuit onze visie op recreatie nodigen wij mensen uit om met nieuwe ideeën te komen en met ons mee te denken. Het initiatief van de Sportvisserij hebben wij omarmd.

Wat hebben wij gedaan?

Er is een visvergunning afgegeven en de vijver is toegankelijk gemaakt voor vissers. Een paar visstekken zijn opnieuw ingericht, waardoor deze beter te benaderen zijn en daarnaast zijn een aantal nieuwe stekken gemaakt. De visstekken zijn hoger gelegen, zodat ook bij hoog water gevist kan worden. Behalve de aanpassingen aan de visvijver is ook een parkeerplek aangelegd.