Vervanging voor Kieftbrug en Beltmansbrug Gramsbergen


De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen blijven afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Uit extra inspecties op maandag 23 april blijkt dat de wapening in het beton van de bruggen dusdanig is aangetast dat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. De bruggen worden vervangen. Fietsers en voetgangers kunnen de bruggen wel blijven gebruiken.

De Teunisbrug en Beenenbrug (die niet intensief worden gebruikt) worden aanstaande donderdag nader geïnspecteerd, zodat ook kan worden bepaald of ze als tijdelijke oplossing in kunnen worden gezet. Ons waterschap en gemeente Hardenberg inventariseren ook andere (tijdelijke) oplossingen.