Kom spelen met water bij De Koppel


Waar blijft het water dat je door de wc spoelt? En welke beestjes leven er in de Vecht? Ontdek de antwoorden op deze vragen bij de waterdoemiddag voor kinderen op 9 mei. Wij organiseren deze doemiddag samen met De Koppel tijdens de Week van Ons Water.

De waterdoemiddag vindt plaats op woensdagmiddag 9 mei van 14 tot 16 uur bij De Koppel in Hardenberg. Hier kunnen kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar waterdiertjes onderzoeken, wc-pot hengelen en hun eigen waterbeest knutselen.

Kom het ook beleven! Meld je kind(eren) aan voor de waterdoemiddag bij De Koppel via 0523-273388 of info@dekoppel.com. Toegang is gratis.

De Week van Ons Water

De Week van Ons Water is een initiatief van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven. De week vindt elk voorjaar en najaar plaats en heeft als doel om Nederlanders bewuster te maken van het belang van schoon, veilig en voldoende water. Via www.weekvanonswater.nl kun je zoeken op postcode en kijken welke activiteiten er in jouw buurt worden georganiseerd.

De volgende Week van Ons Water vindt plaats van 17 t/m 24 oktober 2018.