Samenwerken aan waterberging Broeklanden-Zuid


Samen met de gemeente Hardenberg leggen we een waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) aan op het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid.

Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) van 99.500 kubieke meter

De waterberging (capaciteit van 99.500 kubieke meter) is nodig voor het opvangen van regenbuien op het nieuwe bedrijventerrein. Door de waterberging groter te maken, geven we ook invulling aan onze regionale opgave voor waterberging in het gebied Brucht.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst is op 14 mei ondertekend door wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg en dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van Vechtstromen. Omdat gemeente en waterschap een gezamenlijk doel hebben, willen beide partijen samenwerken bij het aanleggen van deze waterberging. In de samenwerkingsovereenkomst spreken de partijen onder andere af dat de gemeente Hardenberg zorgt voor het aanleggen van de totale waterberging. Het waterschap betaalt hiervoor een financiële bijdrage aan de gemeente en verzorgt het beheer en onderhoud.