Unieke 1250 soortendag Bargerveen 50 jaar


Op vrijdag 18 mei vanaf 16.00 uur tot en met zaterdag 19 mei 16.00 uur organiseren Staatsbosbeheer Het Veenland en Stichting Bargerveen een 1250 soortendag. In 24 uur wordt getracht zoveel mogelijk soorten van de flora en fauna in het hoogveen natuurgebied Bargerveen op naam te brengen.

Het is dit jaar precies 50 jaar gelden dat Staatsbosbeheer is gestart met het beheer van het Bargerveen. Ook is het dit jaar 25 jaar geleden dat de Stichting Bargerveen is opgericht om wetenschappelijke onderzoeken te doen in natuurgebieden in Nederland. Om dit te vieren organiseren beide organisaties een 1250 soortendag (50X25=1250).

In het kader van de Nationale Vogelweek zijn er op vrijdag en zaterdag ook diverse vogelexcursies (hiervoor is aanmelding verplicht). Verder is het programma op beide dagen vrij toegankelijk voor publiek.

Alle startmomenten vinden plaats vanaf de beheersboerderij van Staatsbosbeheer aan de Kamerlingswijk 83 OZ in Zwartermeer. Dit is letterlijk aan het einde van de Kamerlingswijk bij een kleine rotonde.

Programma vrijdag 18 mei

  • 16.00 uur: opening door Ella de Hullu (stichting Bargerveen) en Ans van Wijk (Staatsbosbeheer)
  • 16.15-16.30 uur: eerste ‘kartering’ ronde per voet voor o.a. vegetatie en vlinders/libellen
  • 21.00 uur: excursie (nacht)vogels, nachtzwaluw etcetera
  • 22.00 uur: excursie cq. kartering lichtvallen nachtvlinders
  • 22.00 uur: excursie vleermuizen

Programma zaterdag 19 mei

  • 08.00 uur: diverse vogelexcursies onder leiding van ervaren vogelkenners (vooraf opgave 0031-653199389 of meld je aan via www.vogelweek.nl (zoek op Bargerveen)
  • Vanaf 10.00 uur: vrij doorlopend programma: er worden 1 à 2 routes uitgezet, gemarkeerd in het veld middels kleine paaltjes met een kleurtje, welke de bezoekers de gehele dag op eigen gelegenheid kunnen langs gaan (dus ook door normaliter afgesloten deel Meerstalblok).
  • 16:00-17:00 uur: laatste invoer van de verzamelde gegevens en sluiting natuurmarathon.

Hoe werkt het?

Het publiek kan en mag vragen stellen aan diverse specialisten langs de route. Deze komen uit geheel Nederland en hebben elk hun eigen dier-plantengroep soortkennis. Men kan eventueel zelf gevonden beestjes en plantjes op naam laten brengen. De natuurspecialisten bewegen zich gedurende zaterdag langs de routes om zo veel mogelijk soorten te determineren. Tussendoor worden aangetroffen soorten doorgespeeld aan het veldstation bij het kantoor van Staatsbosbeheer in Zwartemeer, zodat er een actuele lijst is van de aangetroffen soorten flora en fauna. In het veldstation zijn diverse binoculairs aanwezig zijn om lastige planten, beestjes, mieren, (loop)kevers en watermacrofauna op naam te brengen.

Mieren en (loop)kevers zullen tevens vooraf worden verzameld middels het plaatsen van een aantal potvallen. Die worden enkele dagen van tevoren op een aantal plekken uitgezet. Op vrijdag 18 mei kunnen ze worden opgehaald en vervolgens op zaterdag worden uitgezocht en op naam gebracht in het veldstation. Watermacrofauna wordt door specialisten geschept en meegenomen naar het veldstation aan de Kamerlingswijk voor determinatie. Zoogdieren worden mogelijk door het plaatsen van een aantal cameravallen ‘gesnapt’.