Complimenten voor de film over het internationale kennisproject CATCH


Uit alle inzendingen van projecten uit het INTERREG North Sea Region (NSR)- programma wonnen we de runner- up prijs.

CATCH

Hoe kunnen middelgrote steden anticiperen op de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden? Met het kennisproject CATCH zijn waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, Universiteit Twente, de gemeenten Enschede en Zwolle en 7 Europese partners uit Duitsland, Denemarken, België, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, op zoek naar antwoorden op deze vraag. Meer informatie vind je op www.vechtstromen.nl/catch en http://www.northsearegion.eu/catch .

INTERREG North Sea Region (NSR)  is een transnationaal subsidie- programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het programma richt zich op de samenwerking van verschillende partijen uit verschillende landen. De algemene doelstelling van het programma is om innovatie en duurzame economische groei in de Noordzee regio te stimuleren.