Start aanleg noodbrug afwateringskanaal Gramsbergen


We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden (zie foto’s) voor de plaatsing van een noodbrug over het Afwateringskanaal (Gramsbergen). De noodbrug wordt de tijdelijke vervanging van de Kieftbrug voor lokaal verkeer.

Waarschijnlijk is de brug begin juli beschikbaar voor verkeer. Daarnaast krijgen de Teunisbrug en Beenenbrug groot onderhoud en wordt er van de Beltmansbrug naar de Teunisbrug een noodweg met rijplaten over de dijk gecreëerd. De noodweg is alleen toegankelijk voor agrariërs uit De Meene met een vergunning.

Op 19 juni sprak bestuurder Ria Broeze van waterschap Vechtstromen met de direct omwonenden. “Het is mooi dat de noodvoorzieningen snel klaar zijn, zodat agrariërs en andere gebruikers van brug niet meer hoeven om te rijden. Met de noodbrug en de tijdelijke weg over de dijk maken we een groot deel van de omgeving weer goed bereikbaar. Daarnaast wordt samen met de gemeente Hardenberg gewerkt aan een definitieve oplossing en de vervanging van beide bruggen.”

Afsluiting sinds 18 april

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen zijn sinds 18 april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uit inspecties bleek dat de wapening in het beton van de bruggen dusdanig is aangetast dat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden.