Gemeente Almelo en ons waterschap organiseren gezamenlijke inloopavond


Donderdag 12 juli jl. organiseerden bovengenoemde organisaties een gezamenlijke inloopavond op de zuivering Almelo Vissedijk. Deze inloopbijeenkomst was bedoeld voor buurtbewoners en ondernemers in de omgeving van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Almelo Vissedijk.

Wij gaven een toelichting over de toekomstplannen voor de rioolwaterzuivering Almelo Vissedijk. Gemeente Almelo informeerde over de huidige situatie en de toekomstige plannen voor de aanpassingen aan de Plesmanweg-zuid tussen Schuilenburgsingel en Kolthofsingel.

Aanpassingen rioolwaterzuivering

Op de rioolwaterzuivering Almelo Vissedijk wordt het afvalwater gezuiverd van Almelo-Noord en de kernen Albergen, Harbrinkhoek, Mariaparochie en Aadorp. Deze rioolwaterzuivering aan de Plesmanweg in Almelo is sterk verouderd en moet worden aangepast naar de huidige techniek. Dat betekent dat er met ingang van 2018 de nodige aanpassingen en werkzaamheden op de zuivering plaatsvinden. Het doel is de zuivering aan te passen naar de huidige techniek waarbij deze weer optimaal functioneert en de levensduur van de zuivering en haar onderdelen verlengd wordt.

Aanpassingen Plesmanweg-zuid

De gemeente Almelo gaat dit jaar aan de slag met de Plesmanweg. De riolering, wegen en fietspaden tussen Schuilenburgsingel en Kolthofsingel worden vernieuwd en het hele straatprofiel krijgt daarbij een nieuwe inrichting. De werkzaamheden starten in september/oktober 2018 en worden afgerond in het voorjaar van 2019. De nieuwe bomen worden in het najaar van 2019 aangeplant. Vooruitlopend op de start van de werkzaamheden, zijn begin april alle bomen al langs de weg gekapt.

Tijdens de inloopavond hebben medewerkers van beide organisaties met belangstellenden informerende gesprekken gevoerd over de plannen op beide locaties.