Het waarschuwen is voorbij: bij overtreding volgen boetes


In 97% van ons gebied is het nog steeds mogelijk grondwater te onttrekken. Echter niet in gebieden rondom 200 meter van kwetsbare natuur die afhankelijk zijn van water uit diepe ondergrond (de overige 3%). Om die kwetsbare natuur te beschermen hebben wij hier een grondwateronttrekkingsverbod ingesteld.

We beseffen ons dat deze maatregel ingrijpend is voor bijvoorbeeld de betrokken ondernemers; dat vinden wij ook vervelend maar wij vragen begrip hiervoor. Want alleen op deze manier kunnen wij samen werken om onherstelbare schade door droogte aan deze gebieden te beperken. Want het blijft voorlopig droog!

De afgelopen week hebben onze handhavers regelmatig gecontroleerd in het gebied Twente en Drenthe en zijn er 25 waarschuwingen afgegeven. Er is veel tijd besteed aan uitleg en voorlichting. Helaas constateren we dat ondanks de waarschuwingen niet iedereen zich houdt aan het verbod. Na het waarschuwen kunnen we niet anders dan overgaan tot maatregelen zoals boetes.

Wij kiezen voor maatwerk om ondernemers en natuur van water te voorzien

Behalve bij de kwetsbare natuurgebieden geldt er in de rest van ons gebied geen grondwateronttrekkingsverbod. In dit gebied is nog steeds waterinlaat uit het Twentekanaal, dus er mag op veel plekken nog gewoon oppervlaktewater onttrokken worden. Onze vraag is om dit in overleg met elkaar gespreid te doen: wissel plek en tijd af. Op één plek heel veel oppervlaktewater halen geeft problemen voor iedereen en dan zijn we genoodzaakt te handhaven.


Alle informatie over de droogte