Waterschap Vechtstromen bereidt zich samen met agrariërs voor op klimaatverandering


Dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink strooide vanmiddag samen met een aantal agrariërs uit Stegeren wormen uit. Dit moment markeerde de officiële start van de proeftuin in Stegeren als onderdeel van het programma Lumbricus.

Door de huidige droogte en het watertekort staat ons veranderende klimaat volop in de belangstelling. Maar hoe gaan we om met klimaatverandering: hoe voorkomen we wateroverlast door hoosbuien en verminderen we verdroging?

Samenwerking

Met name in de hoger gelegen zandgronden is de klimaatproblematiek (extreme droogte) goed zichtbaar geworden en is de landbouw hard geraakt. Waterschap Vechtstromen werkt samen met een groot aantal partijen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem. Dit doen we in het kennisprogramma Lumbricus.

Programma Lumbricus

Stegeren is een van de twee landelijke proeftuinen van Lumbricus. In Stegeren werkt het waterschap samen met zes agrariërs die verschillende proeven op hun land toepassen om zo een antwoord te vinden op de vraag welke methodes het beste werken bij bijvoorbeeld hoosbuien of extreme droogte. Met andere woorden: hoe zorgen we voor extra water in tijden van droogte en hoe voeren we water zo snel mogelijk af tijdens hoosbuien. Bij deze proeven zijn ook kennisinstellingen zoals KnowH20 en KWR water betrokken.

Benieuwd wie de agrariërs zijn, waarom ze meedoen en wat voor proeven ze op hun land krijgen? Bekijk snel het filmpje.

Meer informatie over Lumbricus is te vinden op www.programmalumbricus.nl


Nettie Aarnink, DB lid bij waterschap Vechtstromen strooit samen met de vijf deelnemende agrariërs wormen uit als start van de proeftuin in Stegeren