Naam weer terug op gemaal Willem Snel!


Vanaf maandag 8 oktober heeft het gemaal Willem Snel in Gramsbergen zijn naam weer zichtbaar terug. Hoewel het gemaal altijd dezelfde naam heeft behouden, prijkte de naam sinds enkele jaren niet meer op het gebouw.

Daar moest iets aan gedaan worden!

Onder belangstelling van vertegenwoordigers van onder meer de gemeente Hardenberg, plaatselijk belang Gramsbergen en familieleden van Willem Snel, zijn de nieuwe letters onthuld door Stefan Kuks.

In 1965 eerde waterschap De Bovenvecht haar voormalige secretaris door zijn naam blijvend te verbinden aan het gemaal bij de Koningsbrug in Gramsbergen. Grote letters lieten er geen twijfel over bestaan dat de naam Willem Snel een belangrijk persoon was geweest voor het waterschap en in de regio. In de loop der jaren zijn diverse aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd aan het gemaal. De naam van het gemaal bleef ongewijzigd, maar was de laatste jaren niet meer zichtbaar op het gemaal aanwezig. Daarom hebben Vechtdal Informatie Centrum / Museum Gramsbergen en waterschap Vechtstromen het initiatief genomen om de naam Willem Snel weer voor iedere passant zichtbaar op het gemaal te plaatsen.