Overdracht stedelijk water Coevorden


Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden en dagelijks bestuurslid Ria Broeze van ons waterschap tekenden maandag 15 oktober de intentieverklaring voor de overdracht van stedelijk water per 1 januari 2020.

Met deze ondertekening zijn spelregels afgesproken om tot definitieve afspraken te komen voor onder andere de overdracht van:

  • Het beheer en onderhoud van stedelijke beken, sloten en vijvers van de gemeente naar het waterschap.
  • Zes bruggen van het waterschap naar de gemeente.
  • De aanlevering van rioolwater en de verrekening van de kosten hiervoor.

Het komende jaar werken medewerkers van de gemeente Coevorden en ons waterschap de intentieverklaring verder uit.


Overdracht stedelijk water Coevorden