Officiële overdracht peilbeheer Zuidoost-Drentse kanalen


Op woensdag 17 oktober heeft de provincie Drenthe het peilbeheer van de Zuidoost-Drentse kanalen officieel overgedragen aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en ons waterschap. Concreet betekent dit dat beide waterschappen enkele gemalen en aflaatwerken overnemen en naast de waterkwaliteit nu ook verantwoordelijk zijn voor de waterpeilen. Tevens werd het geactualiseerde Waterakkoord Drenthe ondertekend.

Een aflaatwerk is een ‘schuif' waarbij water van een hoger gelegen gedeelte naar een lager gedeelte wordt ‘afgelaten', te vergelijken met een stuw. Met de nieuwe afspraken en de overdracht kan het waterbeheer op de kanalen tussen Meppel en Coevorden nog beter worden afgestemd op de verschillende functies, zoals landbouw, natuur en recreatievaart. De droogte van afgelopen zomer benadrukte nog eens extra het belang van een goede werking van dit aan- en afvoersysteem. Met de overdracht van het peilbeheer en na verschillende fusies van waterschappen was het tevens wenselijk een nieuw Waterakkoord Drenthe vast te stellen. Ook dit werd voorzien van een handtekening van de betrokken partijen.

Bestuurslid Ria Broeze ondertekende namens Vechtstromen het akkoord: “Door wateraanvoer met gemalen, stuwen en pompen hebben we tijdens deze droge zomer beken, sloten en rivieren in Drenthe grotendeels op peil kunnen houden. Dat is een compliment waard voor de mensen in het veld van waterschappen en provincie. Dit is echt geen vanzelfsprekendheid en het is daarom goed dat we met dit Waterakkoord de afspraken opfrissen. We kunnen trots zijn op de afspraken die er nu liggen.”


Vlnr: Hans Pereboom (WDODelta), Henk Brink (provincie Overijssel) en Ria Broeze (Vechtstromen) ondertekenen de overeenkomst