Tijdelijke aanlegplaatsen voor vaarseizoen 2019


Plan voor aanlegplaatsen in Vechtpark Hardenberg met inwoners uitgewerkt

Plan voor aanlegplaatsen in Vechtpark met inwoners uitgewerkt Het plan voor extra aanlegvoorzieningen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg wordt in de komende maanden met inwoners en belanghebbenden uitgewerkt. Om ervoor te zorgen dat al in het vaarseizoen 2019 voldoende plek is voor bootjes om aan te leggen in het Vechtpark, wil het college van B&W tijdelijke aanlegplaatsen realiseren nabij de haven.

Dankzij het aanleggen en vernieuwen van sluizen, is met ingang van het vaarseizoen 2019 rivier de Vecht van Zwolle tot aan de Duitse grens bevaarbaar voor de kleine recreatievaart. In dat kader werkt waterschap Vechtstromen samen met haar partners aan een nieuw vaarconcept voor de Vecht. Hierin wordt geregeld wat wel en niet is toegestaan bij varen op de Vecht. Belangrijk uitgangspunt van het nieuwe vaarconcept is dat de diepte van de sluizen, de hoogte van de bruggen en beperkingen zoals zandbanken in de rivier bepalen hoe groot en diep de boten kunnen zijn die varen op de Vecht. Daarnaast maken de partners ook afspraken in het Vechtdal over plekken waar boten kunnen aanleggen, het aanleggen van steigers en overnachtingsmogelijkheden voor vaarrecreanten.

Meer bootjes in het Vechtpark

Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat er naar verwachting meer bootjes varen op de Vecht bij Hardenberg. Daarom wil de gemeente Hardenberg extra aanlegplaatsen voor bootjes realiseren in het Vechtpark Hardenberg. Daarmee komt de gemeente ook tegemoet aan de wens van watersporters om meer aanlegvoorzieningen in Hardenberg te creëren. Bovendien wordt zo voorkomen dat bootjes afmeren op plekken waar dit niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij natuurlijke oevers en in rustgebieden.

Plan uitwerken

In het Vechtpark Hardenberg zijn meerdere plekken waar extra aanlegplaatsen voor bootjes gerealiseerd kunnen worden. Het is de bedoeling dat het plan met inwoners en belanghebbenden wordt uitgewerkt. Hiervoor ontvangen vertegenwoordigers van onder andere omwonenden, watersporters, ondernemers en natuurorganisaties binnenkort een uitnodiging. Op basis van een inventarisatie van wensen en ideeën werken de betrokkenen en de gemeente een aantal scenario’s uit waarin staat op welke locatie de aanlegvoorzieningen worden aangelegd en aan welke eisen de voorziening moet voldoen. De scenario’s worden vervolgens eerst aan inwoners en vervolgens voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Ook dit gebeurt samen met de betrokkenen. Het is de bedoeling dat de extra aanlegplaatsen voor de start van het vaarseizoen van 2020 zijn aangelegd.

Tijdelijke aanlegplaatsen

Het college wil ervoor zorgen dat bootjes al in het vaarseizoen van 2019 in het Vechtpark kunnen aanleggen. Daarom wil het college tijdelijke aanlegplaatsen realiseren bij de bestaande haven, bijvoorbeeld in de vorm van drijvende steigers aan de wandelpromenade vanaf de bestaande haven richting de Troubadour.