Samenwerken aan biodiversiteit in Drenthe


Met ondersteuning van diverse maatschappelijke organisaties zetten de Drentse overheden zich gezamenlijk in voor een grotere biodiversiteit in het landelijk gebied. Op donderdagmiddag 29 november 2018 tekende Nettie Aarnink namens Vechtstromen en samen met acht Drentse gemeenten, twee waterschappen en de provincie Drenthe het document ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’.

“Vanuit onze rol als waterbeheerder hebben wij aandacht voor de biodiversiteit”, aldus bestuurslid Nettie Aarnink. “Zo zaaien we een deel van onze bermen bijvoorbeeld al in met bloemmengsels, waar het voor de vlinders, bijen en andere insecten goed toeven is. Maar ook met Building with Nature, gedifferentieerd maaibeheer en diverse andere initiatieven heeft Vechtstromen al stappen gezet. Denk bijvoorbeeld aan vispasseerbare stuwen, visvriendelijke gemalen en zwaluwwanden”. Wij zien deze ondertekening als een startpunt van intensieve samenwerking voor een nog soortenrijker Drenthe. Ecologisch beheer draagt immers bij aan het herstel van insecten- en vlinderpopulaties.”


vlinder