Kansen voor het gebruik van het gebied rond de A1 in beeld


De provincie Overijssel, de gemeenten Wierden, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Almelo en wij hebben de kansen in beeld gebracht voor het verbeteren van het gebied rond de A1. Door het aanleggen van nieuwe natuur en fiets- en wandelroutes en faunapassages genieten straks niet alleen de weggebruikers, maar ook de inwoners en recreanten van een nog aantrekkelijker landschap.

De ambities van de betrokken overheden zijn opgenomen in het gebiedsplan A1-zone Twente. Samen met inwoners, ondernemers, landgoedeigenaren en natuurorganisaties wordt deze visie de komende jaren verder uitgewerkt tot concrete maatregelen. Gedeputeerde Boerman (provincie Overijssel), wethouders Coes (Wierden), Meulenkamp (Hof van Twente), Maathuis (Almelo), burgemeester Hofland (Rijssen-Holten) en ons bestuurslid Ria Broeze (waterschap Vechtstromen) ondertekenden hiervoor donderdagmiddag 29 november de bestuursovereenkomst.