Evaluatie de Doorbraak


De Doorbraak is een uniek project op het gebied van integraal waterbeheer dichtbij Almelo. Door middel van intensieve samenwerking is hier tussen vele partijen een 13 kilometer lange nieuwe beek gerealiseerd. Wie tegenwoordig langs de beek fietst, denkt waarschijnlijk dat deze er al vele decennia ligt. Niets is minder waar. Pas twee jaar geleden, op 31 september 2016, werd dit unieke en omvangrijke project afgesloten.

Gezien de omvang en impact verdient het project een uitgebreide en grondige evaluatie. Ook besloot het algemeen bestuur Waterschap Vechtstromen tot een Rekenkameronderzoek. Over beide onderzoeken is op woensdag 23 januari in het algemeen bestuur gedebatteerd. Het  bestuur onderschrijft de aanbevelingen in de onderzoeken. Het algemeen bestuur vraagt het dagelijks bestuur om de kennis te borgen en leerpunten mee te nemen in toekomstige omvangrijke projecten.