Meetwerkzaamheden aan water in gemeente Coevorden


Inwoners van de gemeente Coevorden kunnen de komende tijd bootjes zien varen in sloten en vijvers in hun gemeente.

Medewerkers van LBA projectbureau uit Groenlo gaan hier in opdracht van de gemeente en waterschap aan het werk. Zij brengen de afmetingen en de diepte van het stedelijk water in beeld.

Eind vorig jaar hebben de gemeente Coevorden en Vechtstromen een intentieverklaring ondertekend voor de overdracht van beheer en onderhoud van het stedelijk water. De voorbereidingen voor de overdracht zijn dus in volle gang.