Baggerwerkzaamheden vijvers Lage Kamp en Het Bosman te Denekamp

Gepubliceerd op 13 maart 2019

Komende weken baggert waterschap Vechtstromen de vijvers bij de Lage Kamp en Het Bosman. Vanaf 14 maart starten de eerste voorbereidende werkzaamheden zoals het afvissen van de vijvers.

Tijdens het baggeren worden de vijvers drooggezet. De vrijkomende bagger wordt in een vrachtwagen geschept en afgevoerd. De verwachting is dat de werkzaamheden eind maart zijn afgerond. We proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat watergangen, zoals beekjes, kanalen en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een watergang ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.


Meer informatie

Baggeren Diepenheim