De agrarische nieuwsbrief is uit


Deze week valt de agrarische nieuwsbrief bij meer dan 5.000 agrariërs in ons beheergebied in de brievenbus.

Diverse onderwerpen komen aan bod zoals droogte, beregening en de mogelijkheid overname ondergrond kleine watergangen en onderhoudspaden. Nieuwsgierig geworden?

De digitale versie kunt u hier alvast lezen.