Regen, regen, regen.... En nog niet overal genoeg


Grondwaterstanden Twente en Hondsrug nog steeds onder niveau

De afgelopen weken heeft het onophoudelijk en veel geregend. De grotere beken en rivieren in ons gebied stromen weer volop. Er is zelfs sprake van hoge waterstanden en de Vecht, Regge en de Dinkel zijn op sommige plekken buiten de oever getreden. Maart gaat de boeken in als natste maart sinds 2008.

Hoge waterstanden Vecht, Regge en Dinkel

De waterstanden in de Vecht, Regge en de Dinkel zullen donderdag en vrijdag nog wat verder stijgen, waarbij we vrijdag de piek verwachten. Deze waterstanden zijn niet uitzonderlijk en komen gemiddeld een paar keer per winterseizoen voor. We voorzien dan ook geen problemen. Vanaf maandag zal het waterpeil naar verwachting weer zakken.

Meer dan genoeg water zou je zeggen. Toch zijn de grondwaterstanden, na de droge zomer van 2018, nog niet overal op niveau. Daarom proberen we de regen die nu valt op zo veel mogelijk plekken vast te houden en in de bodem te laten dringen. Dit is niet overal mogelijk, omdat bijvoorbeeld de snelheid van de waterafvoer te hoog is of de berging zit vol.

Grondwaterstanden

Wekelijks worden de grondwaterstanden gemonitord en geanalyseerd. De resultaten van maart 2019 laten zien dat de grondwaterstanden, als gevolg van de bovengemiddelde neerslag, zijn gestegen. Maar het grondwater is nog niet overal op het normale niveau.
In de lagere delen is het peil weer op of zelfs boven het langjarige gemiddelde. Op de hoge zandgronden bedraagt de achterstand op dit moment nog enkele tientallen centimeters.

Problemen voor het groeiseizoen 2019?

Of er bij de start van het groeiseizoen, op 1 april, problemen zullen zijn met de grondwaterstand is nog niet te zeggen. We weten namelijk niet hoeveel neerslag er tot die tijd nog gaat vallen.


Het klimaat verandert. Stemhulp geeft inzicht.

We krijgen vaker te maken met extreme neerslag én extreme droogte. Dit wordt steeds beter zichtbaar. Het waterschap kan van alles doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Denk aan: extra pompen plaatsen voor de aan- en afvoer van water, beken en rivieren verbreden of gebieden inrichten waar we regenwater kunnen opvangen, dat we vervolgens kunnen gebruiken in droge tijden. Maar hoe ver moeten we hierin gaan en hoeveel geld hebben we hier met zijn allen voor over?

Op 20 maart zijn er waterschapsverkiezingen. En er valt echt wat te kiezen! Om dat zichtbaar te maken is een stemhulp samengesteld. Daar staan 5 stellingen, waaraan alle partijen 100 punten hebben verdeeld. Hoe meer punten hoe belangrijker ze het onderwerp vinden. Zo krijg jij als kiezer een beter beeld bij de partijen en hun standpunten.