Watersportseizoen van start


Nieuwe sluizen bij Junne en Mariënberg bijna gereed

Het watersportseizoen op de Overijsselse Vecht zal binnenkort weer starten. De sluis nabij natuuractiviteitencentrum de Koppel in Hardenberg en de recreatiesluis bij de Haandrik, tussen Gramsbergen en Coevorden zijn ook dit seizoen weer geopend. De nieuwe sluizen bij Junne en Mariënberg zijn net niet op tijd gereed om helemaal van Zwolle naar Duitsland te kunnen doorvaren, maar dat gaat niet lang meer duren. Er wordt hard gewerkt om de sluizen zo snel mogelijk gereed te krijgen. In mei worden beide sluizen getest of deze goed en veilig functioneren. Indien de testfase goed verloopt, zullen de sluizen naar verwachting op 1 juni open gaan voor het publiek.

De gemeente Hardenberg en Vechtstromen werken in het watersportseizoen samen bij het beheer van de sluizen in de Vecht. Met de opening straks van de nieuwe sluizen bij Mariënberg en Junne is de Vecht na honderd jaar weer doorgaand bevaarbaar tussen de Duitse grens en het Zwartewater.

Het bestaande vaarbesluit en de huidige natuurbeschermingswet (NB-wet) vergunning is momenteel nog geldig. Bovenstrooms van Ommen (vanaf de Hessel Mulertbrug) kan straks worden gevaren met boten tot een maximale diepgang van 0,50m en rekening houdende met de afmetingen van de bruggen en sluizen. Daarnaast moet u rekening houden met de randvoorwaarden die worden gesteld vanuit een oogpunt van waterveiligheid en natuur. Het Waterschap Vechtstromen werkt momenteel samen met haar partners binnen Ruimte voor de Vecht aan een nieuw vaarconcept voor de Overijsselse Vecht.


Varen op de Vecht

sluis_hardenberg

Zodra de sluizen open zijn voor het publiek zal dit vermeld worden op de website van waterschap Vechtstromen. Meer informatie over het varen op de Vecht en de regels die waterschap Vechtstromen stelt om de vaarrecreatie op de Vecht in goede banen te leiden, is daar ook te vinden op:

www.vechtstromen.nl/varenopdevecht

Melden van misstanden rondom varen:

Mocht u tijdens uw bezoek aan of op de Vecht misstanden constateren (te hard varen, verkeerd aanleggen, geluidoverlast, vervuiling/afval/rommel), dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk (24/7) te melden via het algemene nummer van het waterschap 088-2203333