Grondwaterstand op veel plekken hersteld, behalve hoge zandgronden


Het gemiddelde neerslagtekort bedraagt op 1 april nog steeds circa 40 mm. Toch is de grondwaterstand in het overgrote deel van ons gebied hersteld.

De natte maand maart heeft hier goed aan bijgedragen. Ter plaatse van het neerslagstation Twenthe is 105,5 mm neerslag gevallen tegen normaal 64,7 mm. In Hoogeveen valt normaal 60,4 mm en daar viel in maart en 118,1 mm.

Ook het handhaven van een hogere stand van onze stuwen draagt bij aan het herstel van de grondwaterstanden. Hierdoor kan het oppervlaktewater beter in de bodem dringen en wordt door tegendruk voorkomen dat grondwater wegstroomt.

Op het kaartje (fig. 2) zien we dat achterstanden op het grondwaterpeil ten opzichte van het langjarig gemiddelde, alleen nog lokaal aanwezig zijn op de hoge zandgronden van de stuwwal van Oldenzaal en Ootmarsum, de Sallandse Heuvelrug en de Hondsrug.


potentieel

Figuur 2

grondwater