Leerlingen ontwerpen eigen multifunctioneel schooldak


Enkele weken geleden gaven wij de opdracht voor het Erasmus Technasium uit Almelo om hun eigen schooldak multifunctioneel te (her)ontwerpen. Afgelopen week presenteerden de leerlingen van De Weier, De Mare, Montessori, St. Stephanus en De Winkhoek de resultaten.

We waren blij verrast met grote variëteit een oplossingen. Waarbij gedacht was aan alle ‘klanten’ van het dak; leerlingen, leraren, conciërge, bestuur en de buren. Onder de oplossingen zaten waterbergingen, moestuinen, zonnepanelen en recreatie. Een van de groepen heeft zelfs een veiligheidsprobleem benoemd en daar een brandtrap voor bedacht. Daarnaast waren er mooie uitwerkingen in de presentaties, posters en maquettes.

Alle scholen gingen naar huis als winnaars. Met een beker, oorkonde, sleutelhanger en zakje bloemzaadjes voor in de eigen tuin. En voor sommige leerlingen krijgt deze opdracht nog een staartje, want ze mogen het idee ook binnen school presenteren aan ‘de bazen van de school’.

Meer informatie

www.vechtstromen.nl/over/klimaat

www.multifunctioneledaken.nl