Inloopbijeenkomst stuw & brug Junne op 18 april

Gepubliceerd op 15 april 2019

Op 18 april vindt een inloopbijeenkomst plaats over de stuw en brug Junne. Medewerkers van waterschap Vechtstromen en gemeente Ommen praten u graag bij over de stand van zaken en de vervolgstappen.

Waterschap Vechtstromen is van plan om op korte termijn een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om de stuw in Junne te renoveren. Gemeente Ommen heeft een plan om op die locatie een nieuwe brug te bouwen. In de huidige situatie ligt de “oude” brug bovenop de stuw. Beide plannen zijn dus nauw met elkaar verbonden en daarom hebben waterschap en gemeente de handen ineengeslagen.

We informeren u graag over de stand van zaken in het project en nodigen u van harte uit om op 18 april binnen te lopen tussen 14 en 18 uur in De Bootsman in Stegeren (Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren).