Water ‘sparen’ wordt steeds belangrijker


We zien dat het vaker en harder regent en dat er langere periodes van droogte zijn. De droge zomer van 2018 liet zien dat voldoende water niet altijd vanzelfsprekend is. Terwijl we water dagelijks nodig hebben om te drinken, te douchen of de tuin te sproeien en voor de natuur, landbouw en industrie. Door samen zuinig te zijn op water, houden we voldoende voor nu en later.

We werken daarom in Overijssel intensief samen met Vitens, provincie Overijssel en de ander Overijsselse waterschappen Drents Overijssels Delta en Rijn & IJssel om watertekorten te voorkomen. Waterbesparing door inwoners en bedrijven wordt hierin, zeker op de hoge Twentse zandgronden, steeds belangrijker. De partijen trekken samen op om hiervoor meer bewustzijn te creëren. Schoon (zoet) water is zelfs in Nederland een schaars goed, waarmee we zuinig moeten omgaan. Op woensdag 17 april organiseerden de partijen een bijeenkomst om dat duidelijk te maken.

Wat kun jij doen?

Willen we schade door droogte binnen de perken houden, dan zullen we samen manieren moeten verzinnen om water langer vast te houden en te sparen. In steden kan dit bijvoorbeeld door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. Koppel bijvoorbeeld je regenpijp thuis af en sla dit water op in een regenton, zodat je het kunt gebruiken in een droge periode. Heel simpel en effectief. En in landelijk gebied werken we samen met andere overheden en boeren aan verschillende maatregelen om water langer vast te houden, bijvoorbeeld aangepast peilbeheer, bevordering van meer sponswerking in de bodem en meer waterbergingsgebieden zodat regenwater beter kan worden opgevangen.

  • Op de website www.onswater.nl/Overijssel lees je hoe jij samen met de inwoners van Overijssel, de provincie, Vitens en de waterschappen kan werken aan voldoende en schoon water.
  • Op www.vechtstromen.nl/droogte vind je meer informatie over de aanpak van droogte in ons gebied en de actuele stand van zaken.

Bestuurslid Nettie Aarnink in gesprek media over het belang van water sparen.

Bestuurslid Nettie Aarnink in gesprek media over het belang van water sparen.

Met een regenton kun je makkelijk en snel water sparen

Met een regenton kun je makkelijk en snel water sparen