Sluis Mariënberg open vanaf 1 juni, Junne nog niet gereed


De afgelopen maanden zijn de nieuwe sluizen in Junne en Mariënberg uitvoerig getest. De test van sluis Mariënberg is succesvol verlopen. Daarom gaat deze sluis vanaf 1 juni open voor gebruikers. Helaas zijn er bij sluis Junne nog een aantal technische problemen die verholpen moeten worden, waardoor deze sluis nog niet open kan. De Vecht is daarmee voor een groter deel bevaarbaar geworden, maar nog niet helemaal van de Duitse grens tot aan Zwolle.

Stand van zaken sluis Junne

De sluizen Junne en Mariënberg hebben een ontwerp dat uniek is in de sluizenwereld. Door de zogenaamde vlinderkleppen zijn er geen sluisdeuren nodig. Bovendien zijn de sluizen zelfstandig te bedienen door gebruikers. Daarom is er in de afgelopen maanden uitgebreid getest of de sluizen naar behoren werken en of ze veilig zijn voor gebruikers. Helaas zijn er bij sluis Junne nog een aantal problemen met de automatisering van de sluis, waardoor de sluis nog niet naar behoren werkt en we deze dus nog niet open kunnen stellen. We werken eraan om deze sluis zo snel mogelijk in gebruik te nemen, maar kunnen helaas niet zeggen hoe lang dit gaat duren. Zodra hier meer over bekend is, melden we dat via onze website.

Gebruik sluis Mariënberg

Sluis Mariënberg werkt wel naar behoren en kan daarom vanaf 1 juni in gebruik worden genomen. De sluis is 7 dagen per week tussen 9 en 17 uur zelfstandig te bedienen door gebruikers, ook door kanoërs. Bij de sluis staan instructiebordjes, maar er is ook een sluiswachter aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en aanwijzingen te geven.

Varen op de Vecht

Het vaarseizoen op de Vecht loopt van 1 april tot 31 oktober, de start van het hoogwaterseizoen. Bovenstrooms van Ommen kan worden gevaren met boten tot een maximale diepgang van 0,50m en rekening houdende met de afmetingen van bruggen en sluizen. Daarnaast moeten gebruikers zich houden aan de randvoorwaarden die worden gesteld vanuit een oogpunt van waterveiligheid en natuur.

Antwoorden op veelgestelde vragen over de sluizen en varen op de Vecht kunt u lezen op onze website: https://www.vechtstromen.nl/beleven/varen-kanoen/meest-gestelde/. Mocht u tijdens uw bezoek aan of op de Vecht misstanden constateren (te hard varen, verkeerd aanleggen, geluidoverlast, vervuiling/afval/rommel), dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk (24/7) te melden via het algemene nummer van het waterschap: 088-2203333.

Ruimte voor de Vecht

De realisatie van de sluizen is mede te danken aan het programma Ruimte voor de Vecht. Samen met dertien partners wordt ernaar gestreefd om de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoog water, ontwikkeling en ontsluiting van de natuur in het Vechtdal. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.