Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen aan Enschede


Sinds 2017 wordt onder het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) gewerkt aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad), droogte en de gevolgen van overstromingen in Nederland.

De minister bekeek in de praktijk hoe in middelgrote steden (in de Nederlandse hoge delta) aan ruimtelijke adaptatie wordt gewerkt. Samen met watergraaf Stefan Kuks (voorzitter landelijke stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie), Jurgen van Houdt (wethouder Enschede), ondernemer Nicole Workel (Enschedese ondernemer die te maken heeft met incidentele wateroverlast) bezocht ze onder andere de Roombeek en de Groene Linie langs het winkelgebied van de binnenstad.