Controleactie op spuitmachines


Eén van onze taken is de zorg voor schoon water. Het hele jaar door meten we dan ook op diverse plaatsen in sloten, beken en kanalen de waterkwaliteit. Helaas treffen we in het water gewasbeschermingsmiddelen aan. Dit kan negatieve effecten hebben op planten en dieren in het water. Daarom is het belangrijk dat wet- en regelgeving voor het gebruik van deze middelen goed wordt nageleefd.

Begin juni is er door toezichthouders van waterschap Vechtstromen een handhavingsactie uitgevoerd waarbij we hebben gelet op de inzet van spuitmachines. Er zijn enkele tientallen spuitmachines gecontroleerd. Het merendeel van de agrariërs heeft de zaken goed voor elkaar. Daar zijn we erg blij mee. Helaas hebben we ook enkele boetes moeten uitdelen. Hierin werken we samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De overtredingen betreffen hoofdzakelijk niet op tijd gekeurde machines, gebruik van driftarme (kant)doppen, spuiten zonder spuitlicentie en spuitboomhoogte.

Het waterschap houdt onder meer toezicht op het correct toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Naast het juiste gebruik van spuitmachines, controleren we bijvoorbeeld ook op het wassen van spuitmachines op het erf. Bovendien organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten gericht op de verlenging van spuitlicenties. Daarin wordt uitleg gegeven over het juiste gebruik van apparatuur, drukregistratie en het wassen van spuitmachines. Neem bij vragen contact op met Renske Dortland via ons algemene nummer: 0882203333.