Vecht na 100 jaar weer bevaarbaar van Zwolle tot Duitse grens


De Vecht is ongeveer 167 kilometer lang en komt uit Duitsland. Vanaf de grens stroomt deze regenrivier zo’n 60 kilometer door Nederland. Vanaf 24 juni 2019 zijn in de Vecht de nieuwe sluizen Mariënberg en Junne open voor gebruik. Een unieke mijlpaal voor deze rivier, die daarmee bevaarbaar is van Zwolle tot aan de Duitse grens. Het vaarseizoen op de Vecht loopt van 1 april tot en met 31 oktober.

Sluizen

De vier sluizen in het werkgebied van Vechtstromen (Ommen tot de Duitse grens) zijn tijdens het vaarseizoen 7 dagen per week tussen 9 en 17 uur te gebruiken.
De sluizen Hardenberg (De Koppel) en De Haandrik zijn traditionele sluizen, waarbij op afroep een sluiswachter beschikbaar is om te helpen met het schutten van boten.
De nieuwe innovatieve sluizen Mariënberg en Junne werken anders. Deze hebben zogenaamde vlinderkleppen om het schutten van de sluis te regelen. Een methode waardoor de sluizen door iedereen bediend kunnen worden zonder gevaar voor de gebruiker. Vanwege de bijzondere kleppen hebben de sluizen de naam “Vechtvlinder” gekregen. Bij deze sluizen zijn sluiswachters aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en aanwijzingen te geven.

Veilig varen op de Vecht

Het vaarseizoen op de Vecht loopt van 1 april tot en met 31 oktober. Tussen Ommen en de Duitse grens kan worden gevaren met boten tot een maximale diepgang van 0,50m en rekening houdende met de afmetingen van bruggen en sluizen. Gebruikers moeten zich vanzelfsprekend houden aan de wet- en regelgeving, die is gericht op veiligheid voor mens en natuur. Zo mag er op de Vecht niet sneller worden gevaren dan 9 kilometer per uur en is het verboden om aan te leggen bij bepaalde natuurgebieden.

Antwoorden op veel gestelde vragen over de sluizen en varen op de Vecht staan op onze website: https://www.vechtstromen.nl/beleven/varen-kanoen/meest-gestelde/. Mocht u tijdens uw bezoek aan of op de Vecht misstanden constateren (te hard varen, verkeerd aanleggen, geluidoverlast, vervuiling/afval/rommel), dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk (24/7) te melden via het algemene nummer van het waterschap: 088-2203333.

Ruimte voor de Vecht

Samen met dertien partners streven we ernaar om de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoog water en ontwikkeling en ontsluiting van de natuur in het Vechtdal. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.


Veelgestelde vragen over varen op de Vecht