Wie is Hans van Agteren


Op 22 mei is ons nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd nadat we volgend op de waterschapsverkiezingen al een nieuw algemeen bestuur hadden gekregen. En daarmee is een nieuwe bestuursperiode aangebroken met een nieuw bestuursakkoord. Het nieuwe dagelijks bestuur wordt gevormd door Stefan Kuks (watergraaf) en Nettie Aarnink, Hans van Agteren, Erik Lievers en Wim Stegeman (db-leden). De komende tijd stellen zij zich met korte online interviews aan u voor. Deze keer: Hans van Agteren.

Hans van Agteren is 64 jaar, woont in Enschede en heeft namens de Algemene Waterschapspartij (AWP) zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Hiervoor is hij twaalf jaar bestuurlijk actief geweest in de gemeente Enschede voor Burgerbelangen. Een raadsperiode van vier jaar werd gevolgd door acht jaar wethouderschap. Daarna was er de wens om het stokje door te geven. “Maar ik voelde wel de behoefte om als bestuurder actief te blijven. Met Roel van der Veen, in de vorige periode dagelijks bestuurslid namens de AWP, kwam ik op een gegeven moment in contact. Hij gaf aan niet verder te gaan en polste mijn interesse om bestuurlijk actief te worden voor de AWP. Lang verhaal kort: ik zag dit als een mooie uitdaging, ook al omdat ik als wethouder altijd water in mijn portefeuille had en dit een mooi thema vindt. En zo werd ik lijsttrekker voor het AWP en nu lid in het dagelijks bestuur. Met een mooie portefeuille. Ik mag mij gaan bezighouden met onderwerpen als klimaatverandering, waterbewustzijn en vergunningverlening, toezicht en handhaving.”
Gevraagd naar wat hem zo aanspreekt in het besturen, antwoordt Hans dat hij graag tegenstellingen overbrugt. “Ik houd ervan als je met elkaar tot iets gezamenlijks kan komen. Besturen kan in dat opzicht heel dankbaar zijn. Zeker ook bij een waterschap. Van oudsher komen rondom water al belangen bij elkaar en dat maakt dat waterschappen in de positie zijn om een verbindende rol te spelen in de samenleving.” Vanuit zijn wethouderschap kende Hans het waterschap al. Vanuit die ervaring had waterschap Vechtstromen leren kennen als een organisatie met drive en gemotiveerde medewerkers. “Dat trok mij aan, motiveert. Met die club wil ik wel aan de slag, was mijn gevoel.”
Hans ziet mooie uitdagingen voor de komende bestuursperiode. Klimaatverandering is er een van. Maar ook bestuurlijke vernieuwing. “Ik denk dat we meer dan nu gebruik kunnen maken van de kennis van mensen, bedrijven en instellingen in ons gebied.”