Onttrekkingsverbod voor water uit vijvers in bebouwde kom

Gepubliceerd op 3 juli 2019

Door de aanhoudende droogte en warmte, staat de kwaliteit van het water in vijvers momenteel onder druk, vooral in stedelijk gebied. Omdat het belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden, hebben we per direct een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater uit vijvers in de bebouwde kom.

Vanuit de reguliere Beregeningsregeling, geldt momenteel in ons beheergebied op diverse plekken al een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Vooral in het zuiden van ons gebied speelt dit. Het water loopt daar op veel plaatsen niet meer over de benedenstroomse stuw en er mag op grond van deze regeling dan geen water meer worden onttrokken. Op dit moment voldoet de huidige Beregeningsregeling voor het oppervlaktewatersysteem.

Onttrekkingsverbod vijvers bebouwde kom

We zien echter dat voor onttrekking van oppervlaktewater vervolgens soms wordt uitgeweken naar vijvers binnen stedelijk gebied. Dit gebeurt meestal met grote tankauto’s. Hierdoor daalt het waterpeil in die vijver, neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op massale vissterfte. Bij vijvers zijn vaak geen stuwen, wat het lastig maakt om op basis van de Beregeningsregeling te controleren. Vandaar dat we voor de vijvers in stedelijk gebied in ons beheergebied per direct een onttrekkingsverbod hebben ingesteld.

Waterkwaliteit

De hoeveelheid water en zuurstof in een vijver is van groot belang voor vissen, andere waterorganismen en de waterkwaliteit. Onder invloed van oplopende watertemperaturen, is het zuurstofgehalte de afgelopen tijd afgenomen. Wanneer er dan ook nog water wordt onttrokken, is er nog minder zuurstof aanwezig. Bovendien warmt het resterende water in de vijver dan nóg sneller op. De onttrekking kan daarmee uiteindelijk vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben. Met het onttrekkingsverbod zorgen we voor voldoende water en dragen we bij aan de waterkwaliteit.

Toezicht

De medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden. Ziet u toch dode watervogels of vissen? Dan kunt u dit, bij voorkeur telefonisch, melden bij ons. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Meer informatie over de droogte is te vinden op www.vechtstromen.nl/droogte