Onttrekkingsverbod en waterkwaliteit

Gepubliceerd op 9 juli 2019

De zomer is weer zo droog dat we een onttrekkingsverbod hebben ingesteld voor vijvers in de bebouwde kom. Minder water in de vijvers betekent minder zuurstof en meer kans op vissterfte, blauwalg en botulisme. Honden kunnen ziek worden als ze zwemmen in water van verminderde kwaliteit.

"Het is verstandig om ze in enten, zoals tegen de ziekte van Weil'', zegt Leontien van der Molen, adviseur watersysteem.

Schoon water is belangrijk voor planten, dieren en mensen, weet Van der Molen. "Het hele jaar door meten we dan ook op tientallen plaatsen in ons gebied de waterkwaliteit. In de zomer staat de kwaliteit van het water in vijvers, sloten, beken en kanalen onder druk. De watertemperatuur stijgt, met als gevolg minder zuurstof in het water en goede omstandigheden voor blauwalg en botulisme. Hierdoor kan er sterfte van vissen en vogels optreden.''

Niet zwemmen

Het waterschap meet de zwemwaterkwaliteit op de 44 officiële zwemwaterlocaties in hun gebied. In ander natuurwater meten ze die zwemwaterkwaliteit niet. "We raden het dan ook af om te gaan zwemmen in dit natuurwater,” geeft Van der Molen aan. “Ten eerste omdat je niet kunt zien wat er in het water ligt. Er kan een oude fiets liggen, een weggegooide koelkast. Of er zal maar net een lozing van drugsafval zijn geweest. Ratten kunnen bacteriën hebben verspreid en ook de E. coli bacterie en intestinale enterokokken kunnen voor komen. Ook honden lopen risico. Als baasje moet je opletten dat er geen dode dieren in het water liggen of drijflagen van blauwalg. Het is verstandig om honden in te laten enten'', zegt Van der Molen, “Zoals tegen de ziekte van Weil.”

Waterkwaliteit

Het waterschap stopt veel energie en geld in het verbeteren van de waterkwaliteit. Zo zuiveren ze het rioolwater in de zuiveringen, houden ze toezicht op activiteiten die een gevaar kunnen opleveren voor de waterkwaliteit en wordt opgetreden bij illegale lozingen. "We onderhouden onze watergangen zorgvuldig'', zegt Van der Molen. "Maar we kunnen niet verhinderen dat ’s zomers op sommige plaatsen de watertemperatuur oploopt, soms tot boven de 20 graden. In warm water zit minder zuurstof. Als er dan ook nog veel voedingsstoffen in het water zitten zijn dit goede omstandigheden voor het ontstaan van blauwalg en botulisme.

Zuurstofgehalte

Die voedingsstoffen in het water dragen bovendien bij aan zuurstoftekort. Het is voedsel voor waterplanten en algen, die door de warmte en het vele zonlicht sowieso al goed groeien. ‘s Nachts verbruiken algen en (water)planten zuurstof, waardoor het zuurstofgehalte nog verder daalt, soms met vissterfte tot gevolg. Eendjes voeren? Niet doen, zegt Van der Molen. "Brood levert namelijk óók voedingsstof voor algen. En het trekt ratten aan. Deze kunnen de bacterie Leptospira bij zich hebben, die de ziekte van Weil veroorzaakt.''

Vissterfte

Het wateronttrekkingsverbod voor vijvers moet een nog lagere waterstand tegengaan. "Een vijver is meestal ondiep, warmt in de zomer snel op en bevat daardoor weinig zuurstof. Als er vervolgens water uit de vijver gehaald wordt, is er nog minder zuurstof beschikbaar en kan er vissterfte optreden.''

Rioolwater

Ook hoosbuien kunnen leiden tot vissterfte. Het regenwater neemt veel voedingsstoffen en vuil mee dat in droge periodes is opgehoopt. Daardoor wordt het water voedselrijk en troebel. Van der Molen: "Soms valt er zoveel regen dat de riolering het niet aan kan. Dan stroomt deze over, waardoor rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. Dit kan zuurstofgebrek veroorzaken, waardoor acute vissterfte kan optreden.''

Zelf doen

Volgens Van der Molen kunnen we ook veel zelf doen: ‘’De regenpijp loskoppelen en het weghalen van verharding in tuinen ontlast het riool en verbetert daarmee de waterkwaliteit. Dode dieren in of bij het water kunnen leiden tot botulisme. Daarom is het snel melden daarvan belangrijk.’’ Dat kan 24/7 door te bellen met 088 - 220 3333.