Wie is Wim Stegeman

Gepubliceerd op 15 juli 2019

Op 22 mei is ons nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd nadat we volgend op de waterschapsverkiezingen al een nieuw algemeen bestuur hadden gekregen. En daarmee is een nieuwe bestuursperiode aangebroken met een nieuw bestuursakkoord. Het nieuwe dagelijks bestuur wordt gevormd door Stefan Kuks (watergraaf) en Nettie Aarnink, Hans van Agteren, Erik Lievers en Wim Stegeman (db-leden). De komende tijd stellen zij zich met korte online interviews aan u voor. Deze keer: Wim Stegeman.

Wim Stegeman was in de vorige bestuursperiode ook al lid van het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Hij woont in Rijssen en is een kind van de streek. "Ik heb m’n hele leven aan de voet van de Holterberg gewoond," vertelt hij. Hij heeft vier volwassen kinderen. Drie zonen, een dochter en ook een kleinkind van bijna twee. Hij zit al 44 jaar in de maatschap van een melkveehouderij met zo’n 100 koeien. Ook heeft Wim lang gevolleybald en is hij voorzitter van volleybalvereniging RIVO Rijssen.

Op jonge leeftijd bestuurlijk actief

Wim werd op relatief jonge leeftijd bestuurlijk actief. Eerst als bestuurslid bij het plattelands jongerenwerk, daarna bij de voorloper van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO (land en tuinbouw organisatie)) en ook was hij direct vanaf de oprichting lid van het CDA. "Het besturen zit bij ons in de familie in de genen. Mijn vader, mijn broer en ik zijn wethouder geweest." In 1990 werd hij gemeenteraadslid in Rijssen, gevolgd door het wethouderschap in 1994. Eind 2007 kondigde hij vroegtijdig zijn vertrek als wethouder aan en een half jaar later stopte hij. Vervolgens kwam hij in 2008 op de lijst voor het CDA voor de waterschapsverkiezingen van waterschap Regge en Dinkel. En zo kwam hij in het dagelijks bestuur van het waterschap. Eerst bij Regge en Dinkel, en na de fusie met Velt en Vecht bij Vechtstromen.

Een nieuwe bestuursperiode

Nu wacht een nieuwe bestuursperiode. Wim hierover: "Ik ben blij weer aan de slag te mogen gaan als db-lid. Er ligt een bestuursakkoord met mooie ambities voor mijn portefeuille. Ik mag mij bezig houden met beheer en onderhoud watersysteem, waterveiligheid, ecologie en biodiversiteit, financiën en de Vecht. Het partnerschap met de landbouw wordt een aandachtspunt voor mij, rekening houdend met collegiaal bestuur. De landbouw is een belangrijke partner voor ons waterschap en ik hecht aan een goede relatie." Verder ziet Wim de bewustwording rondom klimaatverandering als een uitdaging. "Vorig jaar, maar dit jaar ook alweer, laten zien dat droogte steeds meer een probleem gaat worden. En ook moeten we rekening houden met periodes waarin er extreem veel neerslag valt. Dit vraagt een andere inrichting van het watersysteem en maatregelen die draagvlak genieten. Het gesprek met onze partners en belanghebbenden over restrisico’s is daarvan onderdeel. Overlast door te veel of te weinig water zullen we nu eenmaal nooit voor de volle 100 procent kunnen uitsluiten."