Een bron slaan? U heeft een meldingsplicht

Gepubliceerd op 23 juli 2019

Nu er op veel plaatsen in ons gebied een onttrekkingsverbod geldt uit oppervlaktewater of er geen water meer onttrokken mag worden in verband met de beregeningsregeling, worden er meer grondwaterbronnen geslagen.

Een nieuwe bron voor het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing moet worden gemeld. Hiervoor zijn een aantal criteria vastgesteld. Wanneer u niet aan deze criteria voldoet dient een vergunning te worden aangevraagd.

Het is belangrijk de locatie goed aan te geven in de melding, zodat onze vergunningverleners kunnen beoordelen of de locatie toegestaan is. Door dit duidelijk aan te geven voorkomt u extra werk, tijd en kosten voor uzelf doordat u nog aanvullende gegevens moet aanleveren.

Criteria voor melding beregening en bevloeiing

Het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing kan met een melding als:

  • de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur;
  • de onttrekking niet meer bedraagt dan 25.000 m³ in totaal; en
  • de onttrekking niet langer duurt dan 3 maanden aaneengesloten;
  • de onttrekking niet plaats vindt binnen een aangewezen verbodsgebied.

Een melding kan makkelijk en snel worden ingediend.

Wanneer u minder dan 10 m3 grondwater per uur onttrekt is de meldplicht niet van toepassing.

De verbodsgebieden zijn aangegeven in de Keur van waterschap Vechtstromen. Het is belangrijk de locatie en de pompcapaciteit exact aan te geven bij het indienen van een melding. De meldingstermijn is twee weken.


Direct een melding doen

Droogtecontroles

Meer informatie over onttrekken van grondwater vindt u op onderstaande pagina. Heeft u dan nog vragen, neem dan contact op met een van onze vergunningverleners keurzaken via het algemene nummer 088 220 3333.