Water is schaars: ondernemers verdelen samen water

Gepubliceerd op 25 juli 2019

Complimenten voor agrariërs, ondernemers en inwoners in ons gebied. Het beschikbare schaarse water in ons gebied wordt, na overleg met het waterschap en collega-ondernemers, netjes verdeeld waar dat door het aanvoeren van water nog kan. Ook zijn er bijna geen meldingen en overtredingen meer door onze handhavers gesignaleerd in de droogste plekjes van Nederland. Ondernemers en inwoners denken mee, ondanks de problemen die er door de droogte ontstaan.

Wateraanvoer uit IJsselmeer

In 40% van ons beheergebied wordt water met pompen vanuit de IJssel en het IJsselmeer aangevoerd. Hier is water beschikbaar en blijven de waterpeilen voldoende. Dat komt vooral doordat ondernemers samen en met het waterschap afstemmen hoe en wanneer er wordt beregend. Alleen zo houden we voldoende water in deze gebieden. Gebeurt dat tegelijk, dan is er onvoldoende water beschikbaar.

Geen wateraanvoer

Op de hoger gelegen delen, 60% van ons werkgebied, kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer en zijn we afhankelijk van een grote hoeveelheid neerslag. Het is ontzettend droog, vooral in Twente, waardoor gewassen het zwaar te verduren hebben. Agrariërs en ondernemers kunnen hier hun gewassen alleen beregenen met grondwater. Er gelden verboden voor het onttrekken van water uit beken, sloten en vijvers. Want door de droogte is water schaars en het water dat nog in deze gebieden is, willen we sparen. Ondernemers en het waterschap stemmen samen af over bronnen voor grondwateronttrekkingen.