Update: waterpeil in Noord Twente, Vechtdal en Zuidoost Drenthe is hersteld

Gepubliceerd op 2 augustus 2019

De waterpeilen in de kanalen in Noord Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe zijn weer hersteld nadat we aan het begin van deze week tijdelijk minder wateraanvoer hadden. Ook staan de inlaten bij de kanalen weer open, zodat we in de achterliggende gebieden weer voldoende water kunnen aanvoeren. Hier zal het waterpeil op korte termijn weer op niveau zijn.

Onttrekkingsverbod in hoger gelegen delen en grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur

In de gebieden waar we nog water kunnen aanvoeren geldt een beregeningsregeling. Op hoger gelegen delen van ons werkgebied (zo’n 60% van ons totale werkgebied), waar we geen water meer kunnen aanvoeren, geldt sinds 18 juli een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Daarnaast geldt sinds 1 augustus een onttrekkingsverbod voor grondwater bij kwetsbare natuur in het gebied ten zuiden van de Vecht. Op onze droogtepagina vindt u een kaart waarop u kunt zien wat er in uw omgeving van toepassing is.

Update 29 juli: Tijdelijk beperkte wateraanvoer in Noord Twente, Vechtdal en Zuidoost Drenthe

In 40% van ons werkgebied kunnen we nog water aanvoeren. Afgelopen weekend hebben we te maken gehad met technische problemen bij een aantal pompen die water vanuit het IJsselmeer en de IJssel richting Zuidoost Drenthe, het Vechtdal en Noord Twente pompen. Daarom hebben we een aantal inlaten, waarmee we water uit de kanalen halen, dicht moeten zetten en is het waterpeil op een aantal plaatsen in het bovengenoemde gebied gedaald.

Wateraanvoer herstelt zich weer

De problemen zijn inmiddels verholpen en we kunnen weer water aanvoeren. We verwachten dat het waterpeil in het gebied in de loop van deze week weer hersteld is. Tot die tijd vragen we aan ondernemers en agrariërs om goed op te letten of beregenen nog mogelijk is in gebieden waar de beregeningsregeling geldt en om hierover in contact te blijven met collega-ondernemers en het waterschap.

Onttrekkingsverbod in hoger gelegen delen

Op hoger gelegen delen van ons werkgebied (zo’n 60% van ons totale werkgebied) is het sinds 18 juli niet meer mogelijk om water te onttrekken uit oppervlaktewater. Hier geldt een onttrekkingsverbod op oppervlaktewater. Op onze droogtepagina kunt u vinden in welke gebieden oppervlaktewater onttrokken mag worden.


De Ericasluis, één van de plaatsen waar water het gebied in wordt gepompt

Meer informatie over droogte en watertekort