We wachten de neerslag de komende dagen af: nog geen grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten noorden van de Vecht

Gepubliceerd op 14 augustus 2019

Begin volgende week maken we een nieuwe afweging voor het al dan niet instellen van een grondwateronttrekkingsverbod in het beheergebied van Vechtstromen ten noorden van de Vecht, voor gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden.

Net als vorige week, toen is besloten om de weersontwikkelingen af te wachten, beweegt het neerslagtekort op het weerstation in Hoogeveen zich nog steeds rondom het vastgestelde criterium van 250 millimeter waarbij we het instellen van een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuurgebieden in overweging nemen. We willen de komende dagen de feitelijke ontwikkeling van het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen en de weersverwachting van begin volgende week afwachten, alvorens een besluit te nemen.

Grondwateronttrekkingsverbod ten zuiden van de Vecht blijft van kracht

Per 1 augustus was voor het beheergebied van Vechtstromen ten zuiden van de Overijsselse Vecht reeds een verbod ingesteld voor grondwateronttrekkingen in gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden. Het neerslagtekort (288 millimeter, weerstation Twenthe, op 13 augustus) ligt vooralsnog ruim boven het vastgestelde criterium. Daarom blijft dit verbod van kracht.

Meer informatie over grondwateronttrekkingsverbod

Voor 2019 heeft het dagelijks bestuur van ons waterschap een criterium vastgesteld voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing in aangewezen grondwaterafhankelijke natuurgebieden, inclusief een zone van 200 meter rondom deze gebieden. Bij een neerslagtekort van meer dan 250 millimeter in ons beheergebied, wordt een grondwateronttrekkingsverbod overwogen. Als de weersvoorspelling, voorgeschiedenis en de toestand van het watersysteem ongunstig zijn, zal een verbod daadwerkelijk worden ingesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelgebieden. Voor het gebied ten noorden van de Vecht berekenen we het neerslagtekort op basis van KNMI-station Hoogeveen. Voor het gebied ten zuiden van de Vecht berekenen we het neerslagtekort op basis van KNMI-station Twenthe.

Zie voor meer informatie over het grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ook het nieuwsbericht op onze website over het instellen van dit verbod voor het gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht. Kijk voor meer informatie en actuele kaarten op vechtstromen.nl/droogte.