Droogte neemt weer toe: nu ook grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten noorden van de Vecht

Gepubliceerd op 22 augustus 2019

Een periode met wisselvallig weer ligt achter ons. Voor de komende tien dagen geven de weersvoorspellingen aan dat er geen of nauwelijks neerslag zal vallen in ons beheergebied. Dit betekent dat de komende twee weken het neerslagtekort verder zal toenemen. Daarom hebben we besloten om nu ook een grondwateronttrekkingsverbod in te stellen bij kwetsbare natuur ten noorden van de Vecht. Daarmee geldt dit verbod voor ons gehele beheergebied.

Zeker in de gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren (ongeveer 60% van ons beheergebied), zullen de grondwaterstanden - die al erg laag zijn - verder dalen. Beken en sloten zijn hier drooggevallen en natuur en landbouw hebben het erg zwaar door het tekort aan water.

Met hogere temperaturen in het verschiet, zal ook de watertemperatuur in sloten, beken, kanalen, rivieren en vijvers stijgen. Dit brengt een groter risico op waterkwaliteitsproblemen met zich mee, zoals vissterfte, blauwalg en botulisme. Ziet u dode of zieke dieren in het water? Laat het ons dan weten, telefoon 088 – 220 3333.

In de gebieden waar we water kunnen aanvoeren vanuit IJssel en IJsselmeer (ongeveer 40% van ons beheergebied), zijn we in staat te voorzien in de watervraag. We voorzien hierin de komende tijd geen knelpunten omdat er voldoende water vanuit de Rijn in de richting van IJssel en IJsselmeer stroomt.

Nu ook grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten noorden van de Vecht

Op basis van de weersvoorspellingen valt te verwachten dat het neerslagtekort in Hoogeveen gedurende een langere periode hoger zal zijn dan 250 millimeter. Daarom is besloten om een grondwateronttrekkingsverbod in te stellen voor gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden, voor het gehele beheergebied van Vechtstromen. Dit verbod gold al ten zuiden van de Vecht. Met ingang van vrijdag 23 augustus, 00.00 uur, is dit verbod ook van kracht ten noorden van de Vecht.

De afgelopen tijd heeft het neerslagtekort, zoals dat wordt geregistreerd door weerstation Hoogeveen, zich bewogen rondom het vastgestelde criterium van 250 millimeter. Omdat er met het wisselvallige weer van de afgelopen weken steeds het vooruitzicht was dat het neerslagtekort in Hoogeveen zich niet gedurende een langere periode boven deze waarde zou begeven, was tot dusverre afgezien van het instellen van een dergelijk verbod ten noorden van de Vecht. Dit vooruitzicht is met de huidige weersvoorspellingen veranderd en daarom stellen we het verbod nu ook hier in.

Het neerslagtekort van weerstation Twenthe ligt al geruime tijd boven het criterium van 250 millimeter. Dit tekort is bepalend voor het deel van ons beheergebied dat ten zuiden van de Vecht ligt. Hier geldt sinds 1 augustus al een verbod voor grondwateronttrekkingen in gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden.

Actuele maatregelen vanwege de droogte

Naast het verbod om grondwater te onttrekken in gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden, zijn nog een aantal andere maatregelen van kracht. Deze maatregelen zijn al op eerdere momenten ingesteld. Het is verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater daar waar we geen water kunnen aanvoeren. Ook geldt er een onttrekkingsverbod voor water uit vijvers in de bebouwde kom. Daar waar we wel water kunnen aanvoeren, geldt de reguliere beregeningsregeling. Die bepaalt dat er water mag worden onttrokken indien er water over de eerstvolgende benedenstrooms gelegen stuw stroomt. Zie voor meer informatie ook de digitale kaart onttrekkingsverboden.

Benieuwd naar wat we nog meer doen om nu en in de toekomst om te gaan met de gevolgen van droogte? Kijk dan op www.vechtstromen.nl/droogte.