Succesvol bezoek van deltacommissaris aan Twente

Gepubliceerd op 30 augustus 2019

Gister, 29 augustus, bracht deltacommissaris Peter Glas een bezoek aan Twente. Hierbij had hij gezelschap van Stefan Kuks, voorzitter landelijke deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) ruimtelijke adaptatie. In dit programma worden afspraken gemaakt hoe we Nederland voorbereiden op weersextremen. Door dit bezoek ontstond een goed beeld van de klimaat-uitdagingen waar Twente voor staat. Enerzijds is deze regio is één van de droogste plekken van Nederland en anderzijds ontstaat tijdens hevige regenval op veel plaatsen wateroverlast.

Twente: een van de droogste plekken in Nederland

Het klimaat verandert. De zomer van 2019 kent wederom een lange periode van droogte. Voor het gebied van het samenwerkingsverband Twents waternet ligt daar een grote uitdaging. Een deel van het Twentse gebied ligt namelijk op hoge zandgronden, vaak tientallen meters boven de zeespiegel. Dit betekent dat het moeilijk is om bij een lange droge periode aan water te komen via meren of rivieren. We zijn hiervoor afhankelijk van de neerslag (regen) die valt. Het vraagt voor ons als regio dat we ons voorbereiden op deze weersextremen en zoeken naar oplossingen om met dit gegeven om te gaan. Hierbij worden we ondersteund door een landelijk programma: het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie. Peter Glas en Stefan Kuks brachten op donderdag 29 augustus een bezoek aan onze regio.

Groen Schoolplein

Het bezoek startte in Overdinkel. Basisschool Pax Christi heeft zijn schoolplein klimaatvriendelijk en groen ingericht. De natuurlijke loop van de Dinkel is hier in het klein nagebouwd zodat kinderen bekend zijn met het omgaan met water. Uiteindelijk is er in nauwe samenwerking een bijzonder retentiegebied (gebied om water vast te houden) ontstaan.

Economische steden en herstel van de beek

Vervolgens ging het bezoek richting Hengelo, waar zij ontvangen werden door waterschap Vechtstromen, gemeente Hengelo en woningstichting Welbions. In Hengelo werd een bezoek gebracht aan de Elsbeek waar ter hoogte van de Reigerweg en de Colensostraat de beek wordt aangepakt. De beek wordt hier hersteld en klimaatrobuust gemaakt. Tegelijkertijd krijgt de beek meer ruimte op de parkeerplaats van woningcorporatie Welbions. Daarnaast wordt de parkeerplaats duurzaam ingericht en wordt er bijvoorbeeld direct afgekoppeld in de beek. Gemeente, buurtbewoners, het waterschap en de woningstichting werken hier nauw samen.

Daarna volgende een korte presentatie van Stichting Almelo promotie, over de water ontwikkelingen het centrum van Almelo en het handelingsperspectief van de ondernemers.

Het was een geslaagde, inspirerende dag!