Nieuwe bruggen de Meene klaar voor gebruik

Gepubliceerd op 18 oktober 2019

De nieuwe Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) in Gramsbergen zijn sinds eind september klaar voor gebruik. Vanmorgen hebben wethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg, Wim Stegeman, db-lid van waterschap Vechtstromen en aannemer Martin Dubbink officieel de Kieftbrug geopend. Alle genodigden konden mee met de Vechtzomp vanaf sluis De Haandrik over de Vecht en het afwateringskanaal richting de Kieftbrug.

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) werden in april 2018 afgesloten vanwege de veiligheid van de bruggen. Na inspecties bleek dat de bruggen uit 1958 niet meer geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer. Als tijdelijke oplossing is ter plaatse van de Kieftebrug een noodbrug aangelegd en ter hoogte van de Beltmansbrug is een platenbaan aangelegd. Begin maart 2019 ging de vervanging van de bruggen van start.

Samenwerking waterschap en gemeente

Waterschap Vechtstromen was eigenaar van de twee bruggen. Meteen na de constatering van de ernstige gebreken zijn het waterschap en de gemeente gaan samenwerken om de overlast van de sluiting van de bruggen te beperken en te onderzoeken welke maatregelen voor de toekomst getroffen konden worden, waarbij bereikbaarheid een belangrijk uitgangspunt was. Het waterschap en de gemeente hebben daarbij ook de andere belanghebbenden nauw betrokken.

Overleg met omwonenden

Waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg hebben in 2018 in overleg met experts en omwonenden naar een oplossing gezocht. Daarbij bleek dat de vervanging van de bruggen de beste oplossing is. De nieuwe bruggen zijn geschikt voor het huidige zware landbouwverkeer. Het ontwerp is vastgesteld in overleg met diverse partijen, waaronder de omwonenden.

Oplevering nieuwe bruggen

De nieuwe bruggen zijn eind september in gebruik genomen. Door langere levertijden van betonproducten zoals brugliggers en fundatiepalen, nam de bouw meer tijd in beslag. De langere levertijden hebben te maken met de huidige marktontwikkelingen in de betonsector. De gemeente Hardenberg is nu eigenaar van de nieuwe bruggen.